Tin tức

Cộng đồng thực hành Coaching của ICF

Đây là một tập hợp gồm 10 cộng đồng online để cung cấp, chia sẻ các kiến thức, trải nghiệm cho các Coach trên toàn thế giới.

Link: http://learning.coachfederation.org/professional-development/CommunityofPracticeOverview

Nhóm cộng đồng này bao gồm 10 cộng đồng nhỏ hơn với các định hướng quan tâm khác nhau về coaching:

 1. Career Coaching: chuyên về lĩnh vực Coaching liên quan đến nghề nghiệp, thay đổi nghề nghiệp.
 2. Coaching & Human Capital: chuyên về lĩnh vực Coaching các vấn đề liên quan Nhân sự.
 3. Coaching Science: chuyên về các nghiên cứu, bổ sung nền tảng khoa học cho Coaching.
 4. Ethics: các vấn đề liên quan đến đạo đức trong lĩnh vực và công tác hành nghề Coaching.
 5. Executive & Leadership Coaching: chuyên về công tác Coaching cho lãnh đạo.
 6. Government Coaching: công tác Coaching trong các tổ chức, công ty liên quan đến Nhà nước, Chính phủ, môi trường công.
 7. Health & Wellness Coaching: liên quan đến Coaching cho lĩnh vực sức khỏe, tinh thần.
 8. Internal Coaching: thảo luận các thức sử dụng Coaching trong nội bộ tổ chức, xây dựng các chương trình Coaching nội bộ,...
 9. Life Vision & Enhancement Coaching: liên quan đến lĩnh vực Cuộc sống, phát triển bản thân.
 10. Team & Work Group Coaching: công tác Coaching cho đội nhóm.

Mỗi Quý, mỗi cộng đồng sẽ có các Webinar chia sẻ cho các thành viên.

Chi phí: Miễn phí cho Thành viên của ICF. Nếu bạn không phải là thành viên của ICF thì phí thanh toán để tham gia mỗi webinar khoảng 25-35 USD.

Chia sẻ thêm thông tin hữu ích cho anh chị em: trong thời gian tới, ICF đang có 2 thay đổi quan trọng:

 1. Đổi tên từ International "Coach" Federation - ICF thành International "Coaching" Federation - ICF. Nhằm nhấn mạnh đến việc chia sẻ, truyền tải, đào tạo về Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) cho nhiều đối tượng khác nhau, chứ không chỉ bị giới hạn cho các Coach.
 2. Cập nhật các Năng lực cốt lõi (Core Competencies) và bài đánh giá Assessment. Chi tiết: Xin xem ở cuối link https://coachfederation.org/core-competencies

CommunitiesofPractice

(Hình ảnh: http://learning.coachfederation.org/)

Professional Coaching Network


Lịch sự kiện