Tài nguyên

Ứng dụng phương pháp Huấn luyện trong cuộc sống
Ứng dụng phương pháp Huấn luyện trong cuộc sống

Các tài liệu bên dưới chia sẻ các ứng dụng, case study áp dụng phương pháp Huấn luyện vào cuộc sống. Để tải file, bạn hãy nhấp Nhấn chuột phải trên tên

Đọc tiếp
Ứng dụng phương pháp Huấn luyện nơi công sở
Ứng dụng phương pháp Huấn luyện nơi công sở

Các tài liệu bên dưới chia sẻ các ứng dụng, case study áp dụng phương pháp Huấn luyện vào môi trường doanh nghiệp, tổ chức. Để tải file, bạn hãy nhấp

Đọc tiếp
Giới thiệu chung về phương pháp Huấn luyện
Giới thiệu chung về phương pháp Huấn luyện

Các tài liệu bên dưới phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu chung về phương pháp Huấn luyện, các tiêu chuẩn, quy định dành cho lĩnh vực Huấn luyện. Để tải file,

Đọc tiếp
Lịch sự kiện