Khát Vọng Của PCN

Khát vọng của PCN

Tại Mạng lưới Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching Network - PCN), chúng tôi bắt đầu với những câu hỏi đơn giản. Vì sao con người gặp phải các khó khăn trong công việc và cuộc sống dù tiềm năng của họ rất lớn? Điều gì khiến cho một người mạnh mẽ và trở thành người lãnh đạo đích thực của cuộc đời họ? Thay đổi gốc rễ nào sẽ mang lại những thay đổi lâu bền và tích cực cho mỗi người? Hóa ra, chúng ta có thể bắt đầu các thay đổi từ tư duy, nhận thức của chính mình để làm cho cuộc sống, công việc và các mối quan hệ thay đổi một cách căn bản và mạnh mẽ. Và thế là chúng tôi bắt đầu khao khát và hiện thực hóa khát vọng của mình.


Chúng tôi khao khát về một mạng lưới, một cộng đồng chuyên nghiệp tập hợp các Chuyên gia Huấn luyện, Chuyên gia Đào tạo được trang bị, đào tạo kỹ lưỡng các phương pháp huấn luyện, làm việc với con người. Nơi đó, tất cả những ai khao khát phát triển bản thân mình và người khác đều tìm được sự hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ.


Từ những khao khát ban đầu ấy, Mạng lưới Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching Network - PCN) bắt đầu hình thành với những hình thức đơn giản nhất, và cùng với thời gian tiến hóa trở thành mạng lưới với những quy định chuyên nghiệp, những hoạt động đào tạo, huấn luyện thiết thực và bài bản.


Chúng tôi tự hào vì ước mơ lớn của mình, chúng tôi tự hào vì niềm tin vào tiềm năng vô hạn cần được đánh thức ở mỗi cá nhân, chúng tôi tự hào vì mình có thể giúp người khác trở thành những nhà lãnh đạo đích thực trong cuộc sống.


Và những chương mới của Khát vọng đang được các Chuyên gia và Cộng đồng PCN chung tay viết tiếp …


Người sáng lập PCN

Trương Tinh Hà

Lịch sự kiện