Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp

Đáp: Để hiểu thêm về Mạng lưới Huấn luyện Chuyên nghiệp, viết tắt là PCN, xin mời bạn tham khảo mục Giới thiệu hoặc xem trực tiếp TẠI ĐÂY.

Đáp: Mind Coachingphương pháp giúp cho bản thân và người khác suy nghĩ linh hoạt, tìm ra nhiều cách thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến: nghề nghiệp, cuộc sống, hiệu suất làm việc, xây dựng các mối quan hệ, ….

Bạn hãy tham khảo bài viết chi tiết về Phương pháp Huấn luyện Chuyên nghiệpPhương pháp Mind Coaching.

Đáp: Nếu chưa từng làm quen với phương pháp Huấn luyện Chuyên nghiệp, bạn hãy tham gia khóa học Professional Coaching - Huấn luyện Chuyên nghiệp để được học các khái niệm, nội dung nền tảng của phương pháp Huấn luyện.

Khóa học sẽ chia sẻ cho bạn về những cách thức để phát triển thêm kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp - Professional Coaching, hoặc xây dựng con đường theo nghề Huấn luyện.

Đáp: Tại PCN, chúng tôi có nhiều khóa đào tạo, huấn luyện để giúp bạn phát triển trong lĩnh vực Huấn luyện.

  • Khóa Professional Coaching Foundation: Giúp bạn làm quen, hiểu về các khái niệm, nền tảng của phương pháp Huấn luyện và cách tiếp cập của phương pháp Mind Coaching.

Hoàn thành khóa đào tạo, bạn trở thành Người thực hành Kỹ năng Huấn luyện Chuyên nghiệp – Mind Coaching Practitioner.

  • Khóa Professional Coaching Certification: Giúp bạn học hỏi chuyên sâu về Huấn luyện và có thể sử dụng kỹ năng Huấn luyện như một nấc thang mới trong nghề nghiệp của mình.

Hoàn thành khóa đào tạo, bạn trở thành PCN Certified Coach.

  • Khóa Professional Coaching License: Giúp các bạn sử dụng các nội dung, chương trình độc quyền của PCN để giúp đỡ, truyền cảm hứngtạo ra các thay đổi tích cực trong cuộc sống của người khác.

Hoàn thành khóa đào tạo, và đồng ý các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép, bạn trở thành PCN Licensed Coach.

Đáp: Đối với mỗi khóa đào tạo, sẽ có những yêu cầu ban đầu cho người tham gia.

  • Để tham gia khóa Professional Coaching Foundation: không có yêu cầu đầu vào. Bạn cần có tinh thần ham học hỏi và tham gia thực hành tích cực.


  • Để tham gia khóa Professional Coaching Certification: bạn bắt buộc đã trải qua và hoàn thành khóa Professional Coaching.


  • Để tham gia khóa Professional Coaching License: yêu cầu bạn đã hoàn tất khóa Professional Coaching Certification ít nhất 6 tháng trước khi tham gia khóa đào tạo và đã huấn luyện tối thiểu 5 khách hàng.

Đáp: Sau khi hoàn thành mỗi khóa đào tạo, bạn có những quyền lợi như sau:

Sau khi kết thúc khóa Professional Coaching Foundation: bạn có thể tham gia vào group PCN và chia sẻ các kinh nghiệm cũng như học hỏi các kinh nghiệm của thành viên khác. Được tư vấn, hỗ trợ giải đáp không giới hạn tất cả những vấn đề liên quan đến nội dung đã học.

Sau khi kết thúc khóa Professional Coaching Certification: bạn được tham gia vào nhóm Certified Mind Coach với các tài liệu chuyên sâu dành cho Coach. Được tư vấn, hỗ trợ giải đáp suốt đời các vấn đề liên quan đến kỹ năng Huấn luyện, xây dựng dịch vụ, tìm kiếm khách hàng, …

Sau khi kết thúc khóa Professional Coaching License: bạn được cung cấp bộ Kit dành cho Licensed Coach, bao gồm: name card, link profile, tài liệu hướng dẫn, tài liệu đào tạo, … và các hỗ trợ khác như tư vấn thương hiệu, hỗ trợ truyền thông, …

Lịch sự kiện