Giới Thiệu

Giới thiệu

Mạng lưới Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching Network - PCN) là nơi liên kết và truyền cảm hứng cho những Chuyên gia Đào tạo, Chuyên gia Huấn luyện, Học viên quan tâm đến việc phát triển tư duy, sáng tạo, các phương pháp Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching) tạo ra các thay đổi bền vững, ngoạn mục, tác động tích cực trong công việc, cuộc sống của họ và những người xung quanh.

Chúng tôi tin rằng khi thay đổi về tư duy, cách nhìn nhận, suy nghĩ, cảm nhận, chúng ta sẽ có các góc nhìn mới, những giải pháp sáng tạo để đánh thức những tiềm năng ẩn giấu, giúp cho từng cá nhân đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc, rèn luyện các thói quen và tận hưởng cuộc sống với vẻ đẹp vốn có của nó.


TẦM NHÌN

Trở thành mạng lưới quốc gia chia sẻ về phương pháp Huấn luyện Chuyên nghiệp để nâng cao mức độ tư duy, chất lượng công việc, năng lực lãnh đạo, tạo ra các thay đổi tích cực trong cuộc sống.

SỨ MẠNG

Chúng tôi hiện thực hóa Tầm nhìn của mình thông qua các hoạt động Đào tạo, Huấn luyện, Chia sẻ, Truyền cảm hứng cho những cá nhân và tổ chức muốn tạo ra các thay đổi trong Tư duyHành động của mình với phương pháp Mind Coaching.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

gia tri cot loi ver 2

Lịch sử của Professional Coaching Network - PCN

  • Ra đời vào tháng 10/2016 với mục đích ban đầu là kết nối các học viên của khóa đào tạo Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí thông qua các bản tin (newsletter) được gửi định kỳ.
  • Sau đó tới tháng 11/2017, MCN được phát triển tiếp tục thành một nhóm (group) trên Facebook để các học viên có thể trao đổi, chia sẻ và mở rộng các kiến thức liên quan đến coaching.
  • Từ năm 2019, MCN tiếp tục phát triển lên một cấp độ mới và trở thành một mạng lưới chính thức với các khóa đào tạo và các chương trình huấn luyện tổ chức định kỳ và theo các tiêu chuẩn chung nghiêm ngặt của mạng lưới.
  • Mạng lưới Mind Coaching (Mind Coaching Network - MCN) là hệ thống do Mind Coach Vietnam phát triển và giữ quyền sở hữu.
  • Từ năm 2020, Mạng lưới Mind Coaching (Mind Coaching Network - MCN) chính thức đổi tên thành Mạng lưới Huấn luyện Chuyên nghiệp (Professional Coaching Network - PCN).
Lịch sự kiện